FREE WORLDWIDE SHIPPING FOR A LIMITED TIME ONLY
 

Alışveriş Sözleşmesi

PESHTEMALMARKET.com Alışveriş Sözleşmesi :
 
 1. Children under 18 aren't allowed to shop online on PESHTEMALMARKET
.com.

  2. PESHTEMALMARKET.com accepts Credit Cards, Wire Transfer and PayPal. Buyers who use wiretransfer must send the amount in 2 days. Payments aren't received in 7 days will be cancelled.
 
 3. 
PESHTEMALMARKET.com tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Ürün fiyatları KDV dahil, TL olarak ifade edilmiştir.
 
4.
PESHTEMALMARKET.com is not responsible for any price differences due to the system fault, buyer must pay the real amount.
 
 5. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.
 
 
 6. If you don't receive your order until the time we promised, please contact us info@peshtemalmarket.com and we'd be verry happy to serve you a better service.
 If there’s a visible damage when you receive the item simply refuse* the shipment and please contact us info@peshtemalmarket.com. Please kindly note that if you refuse an item for any reason other than damage, you will be billed for additional return shipping charges. PESHTEMALMARKET.com will resend a new item. 

 7. We don't accept return requests  within 15 days of receiving your order. Item(s) must be in the same original condition; otherwise we don't accept returnsNO EXCEPTIONS.

 8. PESHTEMALMARKET.com, has a right to check your information for security purposes. 
 
 9 .
By using PESHTEMALMARKET.com you accept the policies set forth in this agreement.